Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση στην τοποθέτηση αποσπασμένης εκπαιδευτικού.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 6η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ08

Ανακοινώνεται απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ08.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 5η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε σχολική μονάδα αρμοδιότητας της.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ17.03

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικού ΠΕ17.03 σε σχολεία της Ικαρίας.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η απόσπαση εκπαιδευτικού ΠΕ04.01 στη θέση Υπευθύνου ΕΚΦΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ11 ΑΠΟ ΤΗΝ Α/ΒΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η ανάκληση εκπαιδευτικού ΠΕ 11 απο την Α/θμια Εκπαίδευση Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Συνημμένο: Απόφαση

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.)

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου ο ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσδικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε) στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου η απόφαση ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου η πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης " Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Συνημμένα: Απόφαση 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου η πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης " Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.
Ορθη επανάληψη ως προς τον εκπαιδευτικό ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - 4η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - 3η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού στο ΔΙΕΚ Σάμου για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΑΕ για εξειδικευμένη υποστήριξη μετά από την τροποποίηση της πρόσληψης από μειωμένο σε πλήρες ωράριο.

Συνημμένο: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τροποποιήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υπευθύνων Τομέων του Ε.Κ. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης της κενής θέσης του υπεύθυνου ΕΚΦΕ Ν. Σάμου

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου και έχουν συνολική υπηρεσία έξι (6) ετών από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη αποτελούν διδακτική υπηρεσία και ενδιαφέρονται για τη θέση του υπεύθυνου ΕΚΦΕ. 
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Υπευθύνου Ε.Κ.Φ.Ε. ΔΔΕ Σάμου από 03/10/2016 μέχρι και 07/10/2016 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 
            
         
           Συνημμένα: ΑπόφασηΤετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθύντριας του Γ/σιου - Λ.Τ Ραχών Ικαρίας.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΈΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Κατάθεση Αιτήσεων από Τρίτη 27-09-2016 έως και την Παρασκευή 30-09-2016

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υπεύθυνου/ης τομέα Ε.Κ., να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα στο Διευθυντή της εν λόγω σχετικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 20η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2016. 

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ.

Ανακοινοποιείται η απόφαση λόγω διόρθωσης στην τοποθέτηση της εκπαιδευτικού Φουτσιτζόγλου Α.

Συνημμένα: Απόφαση

Ανακοίνωση Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ -Λ.Τ ΡΑΧΩΝ μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ -Λ.Τ ΡΑΧΩΝ, μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Τρίτη 20/09/2016

Συνημμένα: Πίνακας Μοριοδότησης

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου, μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανακοινώνονται τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων - τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση στην τοποθέτησης Αναπληρωτή εκπαιδευτικό

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων - τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου

Κατά την 26η /09-09-2016 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα  με τα αντικειμενικά μόρια

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας, Χρονοδιάγραμμα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΕΥΔΗΛΟΥ

Ανακοινώνεται η προσωρινή τοποθέτηση σε θέση Αναπληρωτή Διευθυντή παρέμειναν κενές του ΕΕΕΕΚ Ευδήλου από την Δ/νση Εκπ/σης Σάμου.

Συνημμένα:Απόφαση 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινωποιούνται οι διαθέσεις των κοινών ειδικοτήτων στην Α/θμια.

Παράταση των αιτήσεων στην Α/θμια έως την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου.


Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών

Ο πιο πρόσφατος πίνακας λειτουργικών κενών για τις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 8 Σεπτέμβρη, 16.30μμ

Συνημμένα: Πίνακας λειτουργικών κενών 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ Α/ΒΘΜΙΑΣας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας θα γίνει με κριτήριο την διάθεση σας σε σχολεία της Α/θμιας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθείτε σε σχολεία της Β/θμιας που θα είναι πλησιέστερα στα σχολεία της Α/μιας στα οποία θα διατεθείτε.


ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΣΑΜΟΥ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11 οι οποίοι :
1. Διατέθηκαν με πλήρες ωράριο (ολική διάθεση) στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια»
2. Διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Φ.ΠΥΣΔΕ/5029/05-09-2016 έγγραφο της ΔΙ.Δ.Ε. Σάμου με θέμα «Διάθεση εκπαιδευτικών στην Α/θμια».

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ

Συγκροτείτε δομή (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1)

Συνημμένα: Απόφασηhttps://drive.google.com/file/d/0B4-xsRpK3RWKc2hGVVl2V1p3eGs/view?usp=sharing

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Ενστάσεις επί τον προσωρινών τοποθετήσεων θα γίνονται δεκτές έως Πέμπτη 08-09-2016
και ώρα 12 .

Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνται οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου - Β Φάση για τις ειδικότητες ΠΕ11, ΠΕ19/20 για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016-2017 - Β' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών των υπολοίπων ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ15,ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ19/20  για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Α, Πίνακας Β

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνται οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου για το σχολικό έτος 2016-2017.


Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016-2017 - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017.


Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Α&Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - Α' ΦΑΣΗ

Κατά την διάρκεια της ημέρας θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για τις εξής ειδικότητες : ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν την σχολική χρονιά 2015-2016.

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Παράταση για την πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00. Η παράταση αφορά νέες αιτήσεις. Οι έχοντες κάνει αίτηση δεν χρειάζεται να ξανακαταθέσουν.


Ο ΔΙΔΕ Σάμου:
Έχοντας υπόψη

1.      τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων     και
2.      την επικαιροποίηση του πίνακα μετά την 22η /22-08-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου

καλεί τους εκπαιδευτικούς
 α) Οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου και  έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα  αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης (την περίοδο των μεταθέσεων)
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση στη ΔΙΔΕ Σάμου 

 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.
            Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία απόσπαση ή απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ και έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ).
Για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σάμου, υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα : Πρόσκληση, Λειτουργικά Κενά Πλεονάσματα.  

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Παράταση για την πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00
 


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ). 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή με fax μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεβρίοτ 2016 και ώρα 14.00.

Συνημμένα: Εντυπο απόσπασεις εντός ΠΥΣΔΕ

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης της ΔΙΔΕ Σάμου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης της ΔΙΔΕ Σάμου από Παρασκευή 26-08-2016 μέχρι και την Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 12 μμ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή/Διευθύντριας για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου- Ορθή Επανάληψη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 25/08/2016 έως και 30/08/2016 και ώρα 12μμ.
Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Υπέυθυνη δήλωση

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθ/ντή-Διευθ/ντριας για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ραχών

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ραχών Ικαρίας.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 29/08/2016 έως 02/09/2016. Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Ν.4327/2015, Υ.Α.περι επιλογής Δ/ντων, Υπεύθυνη δήλωση 

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Απόφαση Τοποθέτησης Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμο

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-08-2016

Παρακαλούμε τους καθηγητές της Φυσικής Αγωγής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το γραφείο Φυσικής Αγωγής έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00πμ.

          Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Φυσικής Αγωγής αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα. 

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Παρακαλούμε τους εκπ/κούς που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση).


Επίσης, παρακαλούμε να ελεγχθεί ο πίνακας μοριοδότησης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και να υποβληθεί ένσταση επί του πίνακα έως την Παρασκευή 19-08-2016 και ώρα 12.00 π.μ.
(ο ίδιος πίνακας μοριοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για τις προσωρινές τοποθετήσεις)


Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Διευκρίνηση: Οι εκπ/κοί σε διάθεση, οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι εκπ/κοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα προσκληθούν στη συνέχεια και η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
Συνημμένα:

Πρόταση προς το ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΔΕ προτείνει την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων  εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00π.μ.
Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από σήμερα 29 Ιουλίου μέχρι τη Πέμπτη  04 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00πμ

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας 

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Τοποθέτηση Διευθυντή του Ε.Κ Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή του Ε.Κ Σάμου από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου. 

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΟΥ Ν.4354/2015

Ανάρτηση προτεινόμενης κατάταξης εκπαιδευτικών της Δ/νσης Β/θμιας Σάμου. 

Κοινοποιούμε τον πίνακα προτεινόμενης κατάταξης στο πλαίσιο καλής πρακτικής προς ενημέρωση σας.Συνημμένα: Έγγραφο ΔΙΔΕ με οδηγίες, Πίνακας Κατάταξης

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν.4354/2015

Οδηγίες εγκυκλίου και ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Συνημμένα: Νόμος Εγκύκλιος 

Τοποθέτηση Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου. Συνημμένα : Απόφαση

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίου Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση του υποψηφίου Διευθυντή για το 1ο ΕΠΑΛ Καρλοβάσου μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Πέμπτη 10/03/2016, 8.00, αυτοπροσώπως ή με Φάξ..

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016

Tοποθέτηση Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΙΔΕ Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, η τοποθέτηση Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων 


Συνημμένα: Απόφαση