Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υπεύθυνου/ης τομέα Ε.Κ., να υποβάλλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για το Ε.Κ. όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα στο Διευθυντή της εν λόγω σχετικής μονάδας ή Ε.Κ., από την 20η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2016. 

Συνημμένα: Απόφαση