Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01-Θεολόγων

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις τοποθέτησης & διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01-Θεολόγων.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Σάμου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΔΕ Σάμου, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-92014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του ΠΥΣΔΕ Σάμου να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από δήλωση διοικητικής εμπειρίας.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Συνημμένα:

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν με τις 199185/Ε2/08-12-2014 και 201075/Ε2/10-12-2014 Αποφάσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν με την 199185/Ε2/08-12-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα:

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθεσεις - επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν
  • διαθέσεις εκπαιδευτικών
  • τοποθέτηση εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε στο ΠΥΣΔΕ Σάμου με την 181203/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
  • τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 180947/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου αποσπά εκπαιδευτικούς για την κάλυψη θέσεων υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Συνημμένα:

Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώθηκε ο τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Επικαιροποίηση μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώθηκαν οι επικαιροποιημένοι πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 175427/!Δ2/29-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. και διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Διαθέσεις - ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις - ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00π.μ.
Πρόσκληση σε συνέντευξη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00π.μ.

Συνημμένα: Απόφαση Μοριοδότησης

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις - τροποποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου προτείνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 165398/Δ2/13-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Διόρθωση Οργανικών Κενών - Ανακοινοποίηση Πρότασης Τοποθέτησης Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου διορθώνει τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων και τροποποιεί την πρότασή του για την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών, Διορθωμένος πίνακας οργανικών κενών

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου για το Δημοτικό Σχολείο Φούρνων.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση τοποθετήσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ - Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και διαθέσεις εκπαιδευτικών ΔΙΔΕ Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έρχονται από μετάθεση ή έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα μέχρι την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30πμ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Απόφαση.

Συνημμένα: Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων .

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

   ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, 10:30π.μ.

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για οριστικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου προτείνει την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 157599/Δ2/01-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις - τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Οργανικών Κενών

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Παρασκευή 03/10/2014

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 155475/Δ2/29-09-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Ρύθμιση Οργανικών Υπεραριθμιών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διαγράφεται η υπεραριθμία ΠΕ02 στο Γυμνάσιο Πύργου

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ρύθμισης υπεραριθμιών.

Συνημμένα: Πίνακας Οργανικών Κενών, Σχολεία ΠΥΣΔΕ ΣάμουΑίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 29/09/2014 

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Ενημέρωση από το ΠΥΣΔΕ Σάμου

Ενημέρωση σχετικά με τις Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών.

Διαβάστε εδώ το συνημμένο κείμενο.

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 148679/Δ2/18-9-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στην Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σάμου

Ανακοινώθηκαν οι διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις – διαθέσεις – ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις – τροποποιήσεις τοποθετήσεων – διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις, διαθέσεις και τροποποιήσεις τοποθέτησης εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Πρόσκληση προς εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ11 για αιτήσεις τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Δ.Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων που αποστέλλουν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Σάμου, προέκυψε επιπλέον ανάγκη για εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ11 για κάλυψη των παρακάτω διδακτικών ωρών:
  • 7 ώρες στο ΓΕΛ Σάμου 
  • 5 ώρες στο 2ο Γυμνάσιο Σάμου. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ11 να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση μέχρι και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση Τοποθέτησης

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 141600/Δ2/8-9-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Ορθή Επανάληψη

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακες Α & Β

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου - Ορθή Επανάληψη

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Επικαιροποίηση Λειτουργικών Κενών

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που υπάγονται στο ΠΥΣΔΕ Σάμου, αλλά και όσους έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ, πως ο πίνακας των λειτουργικών κενών ενημερώνεται διαρκώς λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας αυτή την περίοδο και αρκετών παραλείψεων, που διαπιστώνονται στην πορεία.

Ο πιο πρόσφατος πίνακας λειτουργικών κενών θα αναρτάται πάντα εδώ για διαρκή ενημέρωση.

Συνημμένα: Πίνακας λειτουργικών κενών 
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 4 Σεπτέμβρη, 13.20

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2014-2015, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή με fax μέχρι και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014.

Συνημμένα: Έντυπο απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση για αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κενών. Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέσω online αίτησης μέχρι και την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 23.59.

Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καθώς και όσοι κατέχουν οργανική θέση αλλά δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν επίσης μέσω της ίδιας αίτησης να δηλώσουν - εφόσον το επιθυμούν - σε ποιές σχολικές μονάδες επιθυμούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της αίτησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Σχολεία ΠΥΣΔΕ Σάμου,
Λειτουργικά κενά (τελευταία ενημέρωση: 03/09, 13.40μ.μ.)

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για Οριστικές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ προτείνει την κατάληψη κενών οργανικών θέσεων σε Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς του ως εξής:

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Προκήρυξη θέσης Διευθυντών του ΕΕΕΕΚ Σάμου, του Γυμνασίου Λ.Τ. Ραχών Ικαρίας και του Γυμνασίου Λ.Τ. Φούρνων


Ο Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Σάμου προκηρύσσει τις κενές θέσεις Διευθυντών του ΕΕΕΕΚ Σάμου, του Γυμνασίου Λ.Τ. Ραχών Ικαρίας και του Γυμνασίου Λ.Τ. Φούρνων.

Συνημμένα: Προκήρυξη

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Απόσπαση Εκπαιδευτικού στο ΕΕΕΕΚ Σάμου

Αποσπούμε την εκπαιδευτικό ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, κλ.ΠΕ19 του ΕΠΑΛ Καρλοβάσου στο ΕΕΕΕΚ Σάμου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Καθορισμός Οργανικών Κενών - Πρόσκληση για Οριστική Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έρχονται από μετάθεση ή έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης ή έχουν κριθεί οργανικά υπεράριθμοι να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό μέχρι και την Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2014. ...

Συνημμένα: Απόφαση, Έντυπο οριστικής τοποθέτησης, Σχολεία ΠΥΣΔΕ Σάμου 

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ενημέρωση για Προσωρινή Τοποθέτηση εκπαιδευτικών


Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ καλούνται να παρουσιαστούν προσωρινά στη Σχολική Μονάδα που είχαν τοποθετηθεί το προηγούμενο σχολικό έτος, αναμένοντας την προσωρινή τοποθέτησή τους για το έτος 2014-2015 από το ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Ανακοινοποίηση-Διευκρίνιση όσον αφορά αποσπασμένους και εκπαιδευτικούς που τελούν υπό άδεια.

Συνημμένα: Απόφαση, Σχολεία Τοποθέτησης

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Οριστικός πίνακας μορίων εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, ανακοινώθηκε ο οριστικός πίνακας μορίων των εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. 

Συνημμένα: Απόφαση, Οριστικός Πίνακας Μορίων

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικού Βογιατζή Δημήτριου, κλ.ΠΕ11

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Προσωρινός πίνακας μορίων εκπαιδευτικών που ζητούν οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης

Ανακοινώθηκε ο προσωρινός πίνακας μορίων των εκπαιδευτικών που αιτούνται οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης. Ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ακολουθήσει η ανάρτηση του οριστικού πίνακα μορίων.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Μορίων