Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19/20

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού από αναδρομικό διορισμό

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 μετά από αναδρομικό διορισμό σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 179686/Ε2/24-10-2017 (ΦΕΚ 1171/τ’Γ/23-11-2017) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αναδρομικό διορισμό από 23-08-2010)

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση, Απόφαση 2

Πρόσληψη Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικού Έτους 2017-2018

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την ανάκληση διάθεση της εκπαιδευτικού ΠΕ06 από της 11-12-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου τοποθετούμε εκπαιδευτικό, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με πλήρες ωράριο, από  06 Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέλαβε υπηρεσία εκτός της προθεσμίας  της  υπ’  αριθμ. 217730/Ε2/01 –12 – 2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 30-6-2018 ).

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2 /04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου τοποθετούμε εκπαιδευτικό, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με πλήρες ωράριο, από  05 Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέλαβε υπηρεσία εκτός της προθεσμίας  της  υπ’  αριθμ. 217730/Ε2/01 –12 – 2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 30-6-2018 ).

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ02

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ02 σε σχολική μονάδα.


Συνημμένα: Απόφαση