Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού από αναδρομικό διορισμό

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 μετά από αναδρομικό διορισμό σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 179686/Ε2/24-10-2017 (ΦΕΚ 1171/τ’Γ/23-11-2017) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αναδρομικό διορισμό από 23-08-2010)

Συνημμένα: Απόφαση