Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις - αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 175427/!Δ2/29-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. και διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Διαθέσεις - ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις - ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Μοριοδότηση υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Ενστάσεις γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00π.μ.
Πρόσκληση σε συνέντευξη την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11.00π.μ.

Συνημμένα: Απόφαση Μοριοδότησης

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις, διαθέσεις εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις - τροποποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου προτείνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 165398/Δ2/13-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Διόρθωση Οργανικών Κενών - Ανακοινοποίηση Πρότασης Τοποθέτησης Υπεραρίθμων Εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου διορθώνει τον πίνακα κενών οργανικών θέσεων και τροποποιεί την πρότασή του για την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών, Διορθωμένος πίνακας οργανικών κενών

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου για το Δημοτικό Σχολείο Φούρνων.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση τοποθετήσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις τοποθετήσεων - διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ - Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ καθώς και διαθέσεις εκπαιδευτικών ΔΙΔΕ Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2014

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έρχονται από μετάθεση ή έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα μέχρι την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30πμ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Απόφαση.

Συνημμένα: Αίτηση Οριστικής Τοποθέτησης, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων .

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν σχετική αίτηση.

   ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, 10:30π.μ.

Πρόταση προς ΠΔΕ Βορ. Αιγαίου για οριστικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου προτείνει την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 157599/Δ2/01-10-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις - τροποποιήσεις διάθεσης εκπαιδευτικών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

Συνημμένα: Απόφαση