Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙ Δ.Ι.Ε.Κ ΣΑΜΟΥ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται οι διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05,ΠΕ11

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση διάθεσης-διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚ Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Διευθυντή στο ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή  στο ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου.


Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Σάμου από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση για για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του  ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Τρίτη 19/09/2017 έως και Πέμπτη 20/09/2017 και ώρα 13.00 μμ.

   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Πρόσκληση ΑίτησηΕγκύκλιος, Νόμος 4473/2017Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ανακοινώνεται από την ΔΔΕ Σάμου οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα: Απόφαση


Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Ικαρίας

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Ικαρίας.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για εξειδικευμένη υποστήριξη

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Σάμου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΑΕ για εξειδικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση 1η, Απόφαση 2η

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) και Γ.Π. για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

Ανάκληση διάθεσης – τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η ανάκληση διάθεσης και τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 1η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ11.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚ Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων  εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Σάμου – Β’ Φάση

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ  Β' Φάση για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα: Απόφαση