Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Διάθεση εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκε διάθεση εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε κενή οργανική θέση κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολ. έτος 2012-2013

Ανακοινώθηκε η πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολικό έτος 2012-2013.

Κατάθεση ενστάσεων: μέχρι τη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00π.μ.

Συνημμένα: Πρόταση

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκε τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε τοποθέτηση εκπαιδευτικού.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που επαναπροκηρύσσεται στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολ. έτος 2012-2013

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης Α΄ Σάμου και είχαν κατοχυρώσει κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δικαίωμα υποβολής αίτησης για τοποθέτηση σε κενή οργανική θέση, να υποβάλουν (εφόσον το επιθυμούν) σχετική αίτηση οριστικής τοποθέτησης στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Δ.Δ.Ε. Σάμου αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι και τη Δευτέρα 16-02-2015

Συνημμένα:

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις, διαθέσεις και ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού που προσελήφθη με την 12706/Ε2/23-01-2015 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση