Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ορθή Επανάληψη-Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται ως ορθή επανάληψη η τοποθέτηση - διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορά τον κ. Αλεξίου και κ. Αφρουδάκη.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοίνωση τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ.

Συνημμένα: Απόφαση

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Σάμου

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης διδασκαλίας μαθημάτων με β' Ανάθεση σε μόνιμο εκπαιδευτικό.

Συνημμένα: Απόφαση

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4452/2017.

Συνημμένα: Απόφαση