Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης διδασκαλίας μαθημάτων με β' Ανάθεση σε μόνιμο εκπαιδευτικό.

Συνημμένα: Απόφαση