Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΏΝ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΝΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών ΕΑΕ του προγράμματος εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απο την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση