Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν.4354/2015

Οδηγίες εγκυκλίου και ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Συνημμένα: Νόμος Εγκύκλιος 

Τοποθέτηση Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου. Συνημμένα : Απόφαση

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίου Διευθυντή 1ου ΕΠΑΛ Καρλοβάσου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση του υποψηφίου Διευθυντή για το 1ο ΕΠΑΛ Καρλοβάσου μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Πέμπτη 10/03/2016, 8.00, αυτοπροσώπως ή με Φάξ..

Συνημμένα: Απόφαση