Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Ν.4354/2015

Οδηγίες εγκυκλίου και ρυθμίσεις για τους εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Συνημμένα: Νόμος Εγκύκλιος