Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων


Ανακοινώνουμε την πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά, με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, με την υπ’ αριθμ. 10η/30-05-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου.
Ενστάσεις, επί της πρότασης των τοποθετήσεων, μπορούν να υποβληθούν στη Δ/νση Δ.Ε. Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018 και ώρα 13:00.
Συνημμένα: Πρόταση

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Δίνετε παράταση έως την Τετάρτη για 23 Μαίου 2018 και ώρα 12 για τις αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης καθώς και όσοι έρχονται από μετάθεση και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) εώς την Παρασκευή 18-05-2018 και ώρα 13.00μ.μΔεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Πίνακας οργανικών κενών, Αίτηση

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 13.00π.μ.

Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων 

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ρύθμιση οργανικής υπεραριθμίας εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Δευτέρα 07 Μαΐου μέχρι τη Τετάρτη 09 Μαΐου 2018 και ώρα 13.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική , Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά Κενά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ


Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Σάμου ανακοινώνεται το χρονοδιάγραμμα εργασιών του ΠΥΣΔΕ Σάμου, που αφορά:

1. Στον χαρακτηρισμό και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών.
·         Υποβολή δηλώσεων για χαρακτηρισμό υπεράριθμων εκπαιδευτικών από Δευτέρα 07-05-2018 μέχρι και Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ..

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί του ιδίου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία (με ευθύνη των διευθυντών πρέπει να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο), να δηλώσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, καταθέτοντας θετική (=επιθυμώ) ή αρνητική (=δεν επιθυμώ) δήλωση υπεραριθμίας (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 14, παρ.3). Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός αμελήσει να υποβάλει δήλωση για το αν επιθυμεί ή όχι να κριθεί ως υπεράριθμος, θα θεωρηθεί ότι ΔΕΝ επιθυμεί, και θα συνεχιστεί η διαδικασία σαν να έχει υποβάλλει αρνητική δήλωση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, αυτοπροσώπως ή με fax στο 22730 81356 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.sam.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 22730 21342. Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν μόνον οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..
·         Ταυτόχρονα με την υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας (από Δευτέρα 07-05-2018 μέχρι και Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 13:00 μ.μ.) οι εκπαιδευτικοί θα υποβάλλουν και δήλωση τοποθέτησης στις κενές οργανικές θέσεις που θα ανακοινωθούν, η οποία θα ισχύσει εφόσον κριθούν ονομαστικά υπεράριθμοι.

Σύμφωνα  με την παρ.3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996:
- Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
 - Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Όσοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν οργανικά στη σχολική μονάδα κατά το ίδιο σχολικό έτος, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε αυτή την περίπτωση υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί με το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.   

2.  Στις τοποθετήσεις των λοιπών κατηγοριών (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ).
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για αναμόρφωση του πίνακα με τα οργανικά κενά (Π.Δ. 50/1996, αρθ.15, παρ.6) (Παρασκευή 11-05-2018).
·         Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από Παρασκευή 11-05-2018 μέχρι και Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, αυτοπροσώπως ή με fax στο 22730 81356 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.sam.sch.gr. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 22730 21342. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τρίτη 15-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. 
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Τετάρτη 16-05-2018 12.00 π.μ.).
·         Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από Πέμπτη 18-05-2018 μέχρι και Δευτέρα 21-05-2017 και ώρα 11:00μ.μ.
·         Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων, μετά την επανεξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Δευτέρα 21-05-2018 και ώρα 12.30π.μ.).

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.