Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης καθώς και όσοι έρχονται από μετάθεση και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) έως την Τετάρτη 29-05-2019 και ώρα 13.00 μ.μ.


Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Οργανικά Κενά, Αίτηση

Πρόταση προς το ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ η πρόταση προς την ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου,  για την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: από την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 έως την Τρίτη 21 Μάιου 2019  και ώρα 13.00 μ.μ.

ΣυνημμέναΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων 


Θα ακολουθήσει νέα διαδικασία χαρακτηρισμού υπεράριθμων εκπ/κων.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Ρύθμιση Οργανικής Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από Δευτέρα 13 Μαΐου μέχρι τη Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 και ώρα 13.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση δήλωση Υπεραριθμίας-Αρνητική Αίτηση Δήλωση Υπεραριθμίας -Θετική, Οργανικά ΚενάΗ διαδικασία θα επαναληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη του, την με αριθμό πρωτ. 77568/Δ2/16-05-2019  (ΦΕΚ1790/τ,Β/21-05-2019) Υ.Α. η οποία αφορά στο νέο Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και θα ζητηθούν από τους Δ/ντες νέα εκτίμηση τμημάτων της Γ' Λυκείου.