Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΩΝ 2016-2017

Ανακοινώνονται οι πίνακες αιτήσεων μεταθέσεων:

·                                 Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις στη διεύθυνση και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από το ΠΥΣΔΕ.
·                                 Από 27-03-2017 και μετά δε θα υπάρχει δυνατότητα στις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρημένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.