Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01-Θεολόγων

Ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις τοποθέτησης & διάθεσης εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01-Θεολόγων.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών του ΠΥΣΔΕ Σάμου

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Γ΄, υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του ΠΥΣΔΕ Σάμου, διαθέτουν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/10-92014) προσόντα και επιθυμούν να ορισθούν μέλη του ΠΥΣΔΕ Σάμου να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από δήλωση διοικητικής εμπειρίας.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Συνημμένα:

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν με τις 199185/Ε2/08-12-2014 και 201075/Ε2/10-12-2014 Αποφάσεις Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών και τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσελήφθησαν με την 199185/Ε2/08-12-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα:

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν διαθέσεις εκπαιδευτικών της Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση