Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι διαθέσεις αναπληρωτών σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση 

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Διάθεση εκπαιδευτικού

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις  εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του τακτικού προυπολογισμού και του προγράμματος ΠΔΕ.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του τακτικού προυπολογισμού και του προγράμματος ΠΔΕ .

Συνημμένα: Απόφαση 1 (τακτικού), Απόφαση 2(ΠΔΕ)

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ-Συμβούλιο Επιλογής Σάμου η τοποθέτηση Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Σάμου


Συνημμένα: Απόφαση