Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19/20

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού από αναδρομικό διορισμό

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ06 μετά από αναδρομικό διορισμό σύμφωνα με την   υπ’ αριθμ. 179686/Ε2/24-10-2017 (ΦΕΚ 1171/τ’Γ/23-11-2017) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αναδρομικό διορισμό από 23-08-2010)

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Σάμου στο πλαίσιο της Πράξης «Ενισχυτική διδασκαλία στη Β/θμια εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

Συνημμένα: Απόφαση, Απόφαση 2

Πρόσληψη Εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2017-2018

Απόφαση πρόσληψης εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία Σχολικού Έτους 2017-2018

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ανάκληση Διάθεσης εκπαιδευτικού σε σχολικές μονάδες

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την ανάκληση διάθεση της εκπαιδευτικού ΠΕ06 από της 11-12-2017.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου τοποθετούμε εκπαιδευτικό, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με πλήρες ωράριο, από  06 Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέλαβε υπηρεσία εκτός της προθεσμίας  της  υπ’  αριθμ. 217730/Ε2/01 –12 – 2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 30-6-2018 ).

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2 /04-12-2017 Απόφαση  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-2018 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου τοποθετούμε εκπαιδευτικό, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με πλήρες ωράριο, από  05 Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέλαβε υπηρεσία εκτός της προθεσμίας  της  υπ’  αριθμ. 217730/Ε2/01 –12 – 2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 30-6-2018 ).

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ02

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού ΠΕ02 σε σχολική μονάδα.


Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ορθή Επανάληψη-Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται ως ορθή επανάληψη η τοποθέτηση - διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που αφορά τον κ. Αλεξίου και κ. Αφρουδάκη.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Σάμου ανακοινώνονται οι Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση Διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοίνωση τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

Ορισμός Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού Υπεύθυνων Τομέων και Εργαστηρίων των ΕΠΑΛ.

Συνημμένα: Απόφαση

Ορισμός αναπληρωτή Διευθυντή στο ΕΕΕΕΚ Σάμου

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση ορισμού αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΕΕΕΚ Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την απόφαση έγκρισης διδασκαλίας μαθημάτων με β' Ανάθεση σε μόνιμο εκπαιδευτικό.

Συνημμένα: Απόφαση

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για βαθμολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4452/2017.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι διαθέσεις αναπληρωτών σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση 

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Διάθεση εκπαιδευτικού

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις  εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων στην Α/θμια Εκπαίδευση Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του τακτικού προυπολογισμού και του προγράμματος ΠΔΕ.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών του τακτικού προυπολογισμού και του προγράμματος ΠΔΕ .

Συνημμένα: Απόφαση 1 (τακτικού), Απόφαση 2(ΠΔΕ)

Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ-Συμβούλιο Επιλογής Σάμου η τοποθέτηση Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Σάμου


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ-ΝΕΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙ Δ.Ι.Ε.Κ ΣΑΜΟΥ

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται οι διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Δ.Ι.Ε.Κ. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ05,ΠΕ11

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση

Τροποποίηση διάθεσης-διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚ Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τροποποίηση στις διαθέσεις και νέες διαθέσεις εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή θέση Διευθυντή στο ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή  στο ΓΕΛ Αγ. Κηρύκου.


Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της Θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  που ανήκουν οργανικά στη ΔΔΕ Σάμου να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Σάμου από Πέμπτη 21/09/2017 μέχρι και Τετάρτη 27/09/2017 και ώρα 13:00 στη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Σάμου. 

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αίτηση για για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του  ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Τρίτη 19/09/2017 έως και Πέμπτη 20/09/2017 και ώρα 13.00 μμ.

   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Πρόσκληση ΑίτησηΕγκύκλιος, Νόμος 4473/2017Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνοι Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΑΕ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Ανακοινώνεται από την ΔΔΕ Σάμου οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Συνημμένα: Απόφαση


Διάθεση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Ικαρίας

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Ικαρίας.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για εξειδικευμένη υποστήριξη

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Σάμου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΑΕ για εξειδικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση 1η, Απόφαση 2η

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) και Γ.Π. για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

Ανάκληση διάθεσης – τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η ανάκληση διάθεσης και τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 1η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ11 σε σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τροποποίηση της διάθεσης εκπαιδευτικών ΠΕ11.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

Διαθέσεις εκπαιδευτικών στο ΕΚ Σάμου

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων  εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ΠΥΣΔΕ Σάμου – Β’ Φάση

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ  Β' Φάση για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2017-2018 - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2017-2018.

Συνημμένα: Απόφαση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ήταν τοποθετημένοι
μέχρι την ανακοίνωση των νέων τοποθετήσεων τους.

Από την ΔΔΕ Σάμου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων και Υπεύθυνων Τομέων ΕΚ της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Εγκύκλιος, ΟδηγίεςΦΕΚ, Υπεύθυνη Δήλωση, Αίτηση Υποδιευθυντή, Αίτηση Υπ. Τομέα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών που διορίστηκαν ΔΔΕ Σάμου με την υπ' αριθμ. 130003/Ε2/31-07-2017
(ΑΔΑ: ΩΣ614653ΠΣ-2ΡΥ)-(ΦΕΚ 797/21-8-2017) Υ.Α για το σχολικό έτος 2017-2018.


Συνημμένα: Απόφαση

Σάββατο, 26 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Ο ΔΙΔΕ Σάμου:

Έχοντας υπόψη


τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν μετά και τις τελευταίες αποσπάσεις του ΥΠΠΕΘ στις 25-08-2017
καλεί τους εκπαιδευτικούς

 α) Οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου και  έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα  αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης (την περίοδο των μεταθέσεων)

β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση

γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 και ώρα 14.00.


            Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.
     

Για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σάμου, υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 


Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα: Λειτουργικά Κενά-Πλεονάσματα





Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΕ ΣΑΜΟΥ

Συγκροτείτε δομή (ομάδα) για τα θέματα Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης με ορισμένο αντικείμενο και τρόπο λειτουργίας στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.

3910/Γ4/13-1-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1).


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω μη ολοκλήρωσης των αποσπάσεων Α' Φάσης κυρίως των ειδικοτήτων (από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ) και Β' Φάσης, δεν μπορούν να προσδιορισθούν τα λειτουργικά κενά. 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να μην αποστέλλουν χειρόγραφες αιτήσεις. 

Οι αιτήσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά μετά από πρόσκληση του ΠΥΣΔΕ Σάμου.





Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Ομάδας Φυσικής Αγωγής στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση (3 άτομα) με διάθεση της Ομάδας Φυσικής Αγωγή της ΔΔΕ Σάμου, από Δευτέρα 07 Αυγούστου 2017 έως και την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2016 και ώρα 14.00μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Δ/ντη στο ΕΕΕΕΚ Ικαρίας και ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό πίνακα υποψηφίων να υποβάλλουν αίτηση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας και του ΓΕΛ Αγ.Κηρύκου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 02/08/2017 έως και 04/08/2017 και ώρα 14μμ.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση-Δήλωση προτίμησης

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Καλούνται οι Διευθυντές/-ντριες που τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Σάμου την Τρίτη 01-08-2017 και ώρα 11:00.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του ΠΥΣΔΕ Σάμου και αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ-Συμβούλιο Επιλογής ο αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/-ντριες να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Σάμου, με ενιαία σειρά, αποκλειστικά την Τρίτη, 25-07-2017 μέχρι τις 14.00 μ.μ.:

 · αυτοπροσώπως ή
 · με FAX (22730 81356) ή
· ηλεκτρονικά (mail@dide.sam.sch.gr).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το έγγραφο Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 παροχής διευκρινίσεων του ΥΠ.Π.ΕΘ.:
«1. Ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί. Υποψήφιος διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο. Συνεπώς δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέση Διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. έχει ο εκπαιδευτικός εφόσον το ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας περιλαμβάνει αριθμό διδακτικών ωρών για τα μαθήματα πρώτης και δεύτερης ανάθεσης καθώς και της πιθανής δεύτερης ειδικότητας ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό ωρών υποχρεωτικού ωραρίου για το Διευθυντή.
2. Η προϋπόθεση της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου της θέσης του Διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. προκειμένου να αποκτήσει ο υποψήφιος διευθυντής το δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα ή Ε.Κ., ελέγχεται με βάση το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος σχολικού έτους».

Συνημμένα: Απόφαση-Πίνακας μοριοδότησης, Αίτηση υποψηφίων
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/
μετά την εκδίκαση των ενστάσεων

Read more at: http://didefth.gr/new/26730/1/

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2017

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ο τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1890/Β/2017), άρθρο 12, § (ε).

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου από σήμερα Τετάρτη 19-07-2017 έως την Παρασκευή 21-07-2017.



Συνημμένα: Απόφαση, Τελικός Αξιολογικός Πίνακας

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Αποφαση

Απόφαση Τοποθέτησης Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμο

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ


Η Διεύθυνση Σάμου ανακοινώνει τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.Οι υποψήφιοι που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση τόσο κατά της μη αποδοχής της υποψηφιότητας όσο και για θέματα προσμέτρησης αντικειμενικών μορίων στο ΠΥΣΔΕ Σάμου.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 και ώρα 15 μμ, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.


Συνημμένα: Πίνακας μορίων

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) εώς την Δευτέρα 12-06-2017 και ώρα 13 μμ.

Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.

Διευκρίνηση: Οι εκπ/κοί σε διάθεση, οι εκπ/κοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα προσκληθούν στη συνέχεια και η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τρίτη 06 Ιουνίου 2017 και ώρα 13.00π.μ.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση-δήλωση τοποθέτησης, Πίνακας κενών οργανικών θέσεων 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΔΕ ΣΑΜΟΥ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4473/2017 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών των Σχολικών Μονάδων της ΔΔΕ Σάμου.
        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από Πέμπτη 01/06/2017 έως και Τρίτη 06/06/2017 και ώρα 15.00 μμ.
   Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Αίτηση, Εγκύκλιος, Νόμος 4473/2017, Υπεύθυνη Δήλωση,Υπουργική Απόφαση

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε  με e-mail: dide.samou@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από σήμερα Παρασκευή 26 Μαίου μέχρι τη Τρίτη  30 Μαίου 2017 και ώρα 12.00.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας