Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών (ΕΑΕ) για το πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης σχολικού έτους 2017-18 με κωδικό ΟΠΣ 5009808

Με απόφαση του Διευθυντή Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου τοποθετούμε εκπαιδευτικό, Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) με πλήρες ωράριο, από  06 Δεκεμβρίου 2017, η οποία ανέλαβε υπηρεσία εκτός της προθεσμίας  της  υπ’  αριθμ. 217730/Ε2/01 –12 – 2017 Υ.Α. ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 ( 30-6-2018 ).

Συνημμένα: Απόφαση