Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ19/20

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνει την διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ19/20 σε άλλες σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του.

Συνημμένα: Απόφαση