Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Με απόφαση του Διευθυντή ΔΕ Σάμου τοποθετούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του τακτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 211628/Ε2/04-12-2017 Απόφαση του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση