Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Τοποθέτηση Διευθυντή του Ε.Κ Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθυντή του Ε.Κ Σάμου από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Βορείου Αιγαίου. 

Συνημμένα: Απόφαση