Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκε ο τελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Απόφαση

Επικαιροποίηση Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Επικαιροποιήθηκε ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Επικαιροποιημένος Πίνακας

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Πίνακες Εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κοινοποιούνται οι πίνακες εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακες Εκλογέων ανά Σχολική Μονάδα

Αποτελέσματα Ενστάσεων και Τελική Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατά την 8η/16-06-2015 συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Σάμου
  • απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Σάμου
  • έγινε δεκτή μία (1) ένσταση που υποβλήθηκε στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά και αφορούσε υποψηφιότητα για το ΕΕΕΕΚ Σάμου
  • αποσύρθηκε μία (1) υποψηφιότητα που αφορούσε στο Γυμνάσιο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων, Πίνακας Υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Κατάθεση ενστάσεων: μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων, Πίνακας Υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα