Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.