Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνται οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου για το σχολικό έτος 2016-2017.


Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2016-2017 - Α' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017.


Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Α&Β

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - Α' ΦΑΣΗ

Κατά την διάρκεια της ημέρας θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών για τις εξής ειδικότητες : ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί, θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες που υπηρετούσαν την σχολική χρονιά 2015-2016.

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Παράταση για την πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00. Η παράταση αφορά νέες αιτήσεις. Οι έχοντες κάνει αίτηση δεν χρειάζεται να ξανακαταθέσουν.


Ο ΔΙΔΕ Σάμου:
Έχοντας υπόψη

1.      τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων     και
2.      την επικαιροποίηση του πίνακα μετά την 22η /22-08-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου

καλεί τους εκπαιδευτικούς
 α) Οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου και  έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα  αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης (την περίοδο των μεταθέσεων)
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση στη ΔΙΔΕ Σάμου 

 να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00.
            Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία απόσπαση ή απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ και έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ).
Για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σάμου, υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα : Πρόσκληση, Λειτουργικά Κενά Πλεονάσματα.  

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Παράταση για την πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00
 


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ). 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή με fax μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεβρίοτ 2016 και ώρα 14.00.

Συνημμένα: Εντυπο απόσπασεις εντός ΠΥΣΔΕ

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης της ΔΙΔΕ Σάμου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης της ΔΙΔΕ Σάμου από Παρασκευή 26-08-2016 μέχρι και την Τρίτη 30-08-2016 και ώρα 12 μμ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή/Διευθύντριας για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου- Ορθή Επανάληψη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 25/08/2016 έως και 30/08/2016 και ώρα 12μμ.
Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Υπέυθυνη δήλωση

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Προκήρυξη πλήρωσης κενής θέσης Διευθ/ντή-Διευθ/ντριας για το Γυμνάσιο - Λ.Τ. Ραχών

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ραχών Ικαρίας.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 29/08/2016 έως 02/09/2016. Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Ν.4327/2015, Υ.Α.περι επιλογής Δ/ντων, Υπεύθυνη δήλωση 

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Απόφαση Τοποθέτησης Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμο

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-08-2016

Παρακαλούμε τους καθηγητές της Φυσικής Αγωγής να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το γραφείο Φυσικής Αγωγής έως την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00πμ.

          Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Φυσικής Αγωγής αναφέρονται στα συνημμένα έγγραφα. 

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Παρακαλούμε τους εκπ/κούς που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση).


Επίσης, παρακαλούμε να ελεγχθεί ο πίνακας μοριοδότησης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και να υποβληθεί ένσταση επί του πίνακα έως την Παρασκευή 19-08-2016 και ώρα 12.00 π.μ.
(ο ίδιος πίνακας μοριοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για τις προσωρινές τοποθετήσεις)


Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Διευκρίνηση: Οι εκπ/κοί σε διάθεση, οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι εκπ/κοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα προσκληθούν στη συνέχεια και η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
Συνημμένα:

Πρόταση προς το ΠΔΕ Β.Αιγαίου για τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΔΕ προτείνει την οριστική τοποθέτηση υπεράριθμων  εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00π.μ.
Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων