Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση για αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ

Παράταση για την πρόσκληση μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 14.00
 


Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να αποσπαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχολείο αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ Σάμου για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ). 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην υπηρεσία μας αυτοπροσώπως ή με fax μέχρι και την Παρασκευή 2 Σεπτεβρίοτ 2016 και ώρα 14.00.

Συνημμένα: Εντυπο απόσπασεις εντός ΠΥΣΔΕ