Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Παρακαλούμε τους εκπ/κούς που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση).


Επίσης, παρακαλούμε να ελεγχθεί ο πίνακας μοριοδότησης για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και να υποβληθεί ένσταση επί του πίνακα έως την Παρασκευή 19-08-2016 και ώρα 12.00 π.μ.
(ο ίδιος πίνακας μοριοδότησης θα χρησιμοποιηθεί για τις προσωρινές τοποθετήσεις)


Δεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Διευκρίνηση: Οι εκπ/κοί σε διάθεση, οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι εκπ/κοί που ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα προσκληθούν στη συνέχεια και η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 
Συνημμένα: