Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Αναπληρωτή Διευθυντή/Διευθύντριας για το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου- Ορθή Επανάληψη

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήση για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή/Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ευδήλου Ικαρίας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 25/08/2016 έως και 30/08/2016 και ώρα 12μμ.
Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση, Υπέυθυνη δήλωση