Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιών. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία από σήμερα 29 Ιουλίου μέχρι τη Πέμπτη  04 Αυγούστου 2016 και ώρα 11.00πμ

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας