Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕ11 ΑΠΟ ΤΗΝ Α/ΒΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η ανάκληση εκπαιδευτικού ΠΕ 11 απο την Α/θμια Εκπαίδευση Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.

Συνημμένο: Απόφαση

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.)

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου ο ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσδικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε) στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου η απόφαση ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου η πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης " Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Συνημμένα: Απόφαση 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου η πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης " Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Συνημμένα: Απόφαση

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.
Ορθη επανάληψη ως προς τον εκπαιδευτικό ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Συνημμένα: Απόφαση

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - 4η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - 3η ΦΑΣΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η διάθεση εκπαιδευτικού στο ΔΙΕΚ Σάμου για συμπλήρωση ωραρίου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΑΕ για εξειδικευμένη υποστήριξη μετά από την τροποποίηση της πρόσληψης από μειωμένο σε πλήρες ωράριο.

Συνημμένο: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για εξατομικευμένη υποστήριξη.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τροποποιήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υπευθύνων Τομέων του Ε.Κ. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση