Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (ΕΑΕ) ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου οι τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΑΕ για εξειδικευμένη υποστήριξη μετά από την τροποποίηση της πρόσληψης από μειωμένο σε πλήρες ωράριο.

Συνημμένο: Απόφαση