Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η τοποθέτηση Υποδιευθυντή στο Μαυρογένειο ΕΠΑΛ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση