Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου,  η τροποποίηση των διαθέσεων των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση 1, Απόφαση 2