Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ανακοινώνεται από την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου η πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης " Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"

Συνημμένα: Απόφαση