Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του.
Ορθη επανάληψη ως προς τον εκπαιδευτικό ΔΟΥΚΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Συνημμένα: Απόφαση