Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.)

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου ο ορισμός Υπευθύνων Εργαστηρίων Φυσδικών Επιστημών (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε) στις σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης.

Συνημμένα: Απόφαση