Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση τοποθέτησης -διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης .

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση - διάθεση μονίμων εκπαιδευτικών


Συνημμένα: Απόφαση  

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπ/κων εκτός ΠΥΣΔΕ. 


Συνημμένα: Απόφαση 

Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ=ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται η τροποποίηση -διάθεση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 


Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

 Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνεται ο ορισμός των Αναπληρωτών Διευθυντών σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων.


Συνημμένα: Απόφαση1, Απόφαση 2

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ11

 Απο το ΠΥΣΔΕ Σάμου ανακοινώνονται  οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών ΠΕ11


Συνημμένα: Απόφαση