Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΏΝ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΝΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών ΕΑΕ του προγράμματος εξατομικευμένης εκπαίδευσης.

Συνημμένα: Απόφαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Απο την ΔΔΕ Σάμου ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις - διαθέσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητά της.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση Διευθυντή/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου-Συμβούλιο επιλογής ανακοινώνεται η τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Επαναπροκύρηξη θέση Υποψηφίου Δ/ντη-Δ/ντριας νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείου Σάμου


Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και αυτούς οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν σε Σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και έχουν τα νόμιμα προσόντα (όσο αφορά το ωράριο του Δ/ντη, ο Ν.4473/2018 αναφέρει: «…ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου διευθυντή/ διευθύντριας του παραπάνω νεοϊδρυθέν Μουσικού Σχολείου Σάμου, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 11πμ.

Συνημμένα: Προκήρυξη, Αίτηση, Υπ.Δήλ., ΦΕΚ 78/Α/2017ΦΕΚ1890/Β/2017, 

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Διάθεση εκπαιδευτικων απο Απόσπαση στην Α/θμια

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, η  διάθεση εκπαιδευτικών από Απόσπαση για την Α/θμια για το σχολικό έτος 2018-2019.

Συνημμένα: Απόφαση

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών - Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου για το σχολικό έτος 2018-2019.


Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένο: Απόφαση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών -Αποσπασεις εντος ΠΥΣΔΕ και απο αλλο ΠΥΣΔΕ- Λειτουργικά υπεράριθμοι-Συμπλήρωση ωραρίου

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, οι προσωρινές τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών - αποσπάσεις εντος ΠΥΣΔΕ και τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλο ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η παρούσα προσωρινή τοποθέτηση – διάθεση - συμπλήρωση ωραρίου των παραπάνω εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Σάμου, θα τροποποιηθεί, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Σάμου, όπως αυτές θα διαμορφωθούν με την έναρξη του διδακτικού έτους 2018-2019, και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση