Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης προτίμησης πλήρωσης κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσικού Γυμνασίου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΜΟΥΠ ρ ο σ κ α λ ε ί

τους εναπομείναντες υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου 2017 – 2020 και δεν έχουν καταλάβει θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας ή Εργαστηριακού Κέντρου, να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 03 08 2018, Δήλωση ενδιαφέροντος (Συνημμένο 1) για την πλήρωση της κενής θέσης του Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Σχολείου Σάμου για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας, η οποία ξεκινά με  την  τοποθέτηση και λήγει στις 31 07 2020 (άρθρο 25 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Η τοποθέτηση του Διευθυντή, ή Διευθύντριας, στην κενή θέση του νεοϊδρυθέντος ΜΟυσικού Σχολείου Σάμου, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, βάσει της παρ. 13 του άρθρου 16 του Ν. 3848/2010, όπως ισχύει.
Το ανωτέρω συμβούλιο διαμορφώνει την πρότασή του λαμβάνοντας υπόψη τους κυρωμένους πίνακες καθώς και τις δηλωθείσες προτιμήσεις των υποψηφίων Διευθυντών.
Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν άμεσα και με κάθε πρόσφορο μέσο τους υποψήφιους Διευθυντές και να ζητήσουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων (συνημμένο 2) είτε με φαξ, είτε με e-mail,  είτε  αυτοπροσώπως  ότι  έλαβαν   γνώση της παρούσας πρόσκλησης.

Συνημμένα: Υπόδειγμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπεύθυνη Δήλωση, Πίνακας εναπ.υποψ.

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

Προς ενημέρωση των εκπαιδευτικών

Τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν, λόγω ότι η Α' Φάση των Αποσπάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί να αλλάξει  τις προτιμήσεις του,  θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση. Συνημμένα: Λειτουργικά Κενά

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου οι διαδικασίες τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά να γίνουν το συντομότερο δυνατό και σύμφωνα με τη με αριθμ. 100933/Ε2/19-6-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα : «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής  χρονιάς », 

καλούνται οι εκπαιδευτικοία) oι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου 
β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση
γ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ * 
δ) οι οποίο αιτούνται απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ 
ε) οι οργανικά υπεράριθμοι για συμπλήρωση ωραρίου


να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση. 

Λόγω ότι εκκρεμούν οι ανακοινώσεις των αποσπάσεων, δεν μπορούν να ανακοινωθούν τα λειτουργικά κενά. 


Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν. 


Οι αιτήσεις κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά.


Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.


Καταλυτική ημερομηνία θα ανακοινωθεί με χρονοδιάγραμμα μετά την ανακοίνωση της Α' Φάσης των Αποσπάσεων από το ΥΠΠΕΘ.

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων


Ανακοινώνουμε την πρόταση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά, με τη διαδικασία των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, με την υπ’ αριθμ. 10η/30-05-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου.
Ενστάσεις, επί της πρότασης των τοποθετήσεων, μπορούν να υποβληθούν στη Δ/νση Δ.Ε. Σάμου, μέχρι την Παρασκευή 01/06/2018 και ώρα 13:00.
Συνημμένα: Πρόταση

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Δίνετε παράταση έως την Τετάρτη για 23 Μαίου 2018 και ώρα 12 για τις αιτήσεις για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από βελτίωση ή διάθεση.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ

Καλούνται οι εκπ/κοί που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης καθώς και όσοι έρχονται από μετάθεση και υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές στον κλάδο τους να υποβάλλουν αίτηση για οριστική τοποθέτηση (οργανική θέση) εώς την Παρασκευή 18-05-2018 και ώρα 13.00μ.μΔεν καλούμε τους εκπ/κούς που είναι σε διάθεση και δεν υπάρχει οργανική θέση κενή.


Συνημμένα: Πρόσκληση, Πίνακας οργανικών κενών, Αίτηση

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση. 


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: μέχρι την Τρίτη 15 Μαίου 2018 και ώρα 13.00π.μ.

Συνημμένα: ΑπόφασηΑίτηση-δήλωση τοποθέτησηςΠίνακας κενών οργανικών θέσεων