Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Ανακοινώνεται από την ΔΙΔΕ Σάμου η απόφαση ορισμού Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της.

Συνημμένα: Απόφαση