Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2018

Τοποθέτηση Αναπληρώτριας Διευθύντριας σε κενή θέση Διευθυντή/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου

Από το ΠΥΣΔΕ Σάμου-Συμβούλιο επιλογής ανακοινώνεται η τοποθέτηση της Αναπληρώτριας Δ/ντριας του νεοιδρυθέν Μουσικού Γυμνασίου Σάμου.


Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Επαναπροκύρηξη θέση Υποψηφίου Δ/ντη-Δ/ντριας νεοϊδρυθέν Μουσικό Σχολείου Σάμου


Καλούμε τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και αυτούς οι οποίοι κατά το τρέχον σχολικό έτος υπηρετούν σε Σχολεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου και έχουν τα νόμιμα προσόντα (όσο αφορά το ωράριο του Δ/ντη, ο Ν.4473/2018 αναφέρει: «…ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου διευθυντή/ διευθύντριας του παραπάνω νεοϊδρυθέν Μουσικού Σχολείου Σάμου, να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 11πμ.

Συνημμένα: Προκήρυξη, Αίτηση, Υπ.Δήλ., ΦΕΚ 78/Α/2017ΦΕΚ1890/Β/2017,