Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Επανάληψη στο ορθό.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αλλαγή στις τοποθετήσεις όσον αφορά τις εκπαιδευτικούς κα. Πλαστήρα και κα. Βεζυράκη.

Ημερομηνία 23/10/2015.

Συνημμένα : Απόφαση.

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών.


Συνημμένα : Απόφαση.

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ– ΕΒΠ -ΕΔΠ.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ– ΕΒΠ -ΕΔΠ.


Συνημμένα : Απόφαση.


Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση Μοριοδότησης των Υποψηφίων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ Πύργου μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ Πύργου, μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Τρίτη 20/10/2015.

Συνημμένα : Πίνακας Μοριοδότησης.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Συνημμένα : Απόφαση.

Ανακοίνωση οριστικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τα οριστικά μόρια των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Διευθυντές για Πύργο 13-10-2015, Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών 13-10-2015.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Κατά την 24η /06-10-2015 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ταξινομημένος ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά. 
  •  πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.  

 Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα : Απόφαση, Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, Πίνακας αντικειμενικών μορίων.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου νέες Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα : Απόφαση για Πρωτοβάθμια, Αποφάση για Δευτεροβάθμια.