Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Επανάληψη στο ορθό.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αλλαγή στις τοποθετήσεις όσον αφορά τις εκπαιδευτικούς κα. Πλαστήρα και κα. Βεζυράκη.

Ημερομηνία 23/10/2015.

Συνημμένα : Απόφαση.