Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΚ ΣΑΜΟΥ

Ανακοινώνεται η παράταση της θητείας των Υπεύθυνων Τομέων και του Υποδιευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Σάμου έως τη λήξη του διδακτικού έτους, 30-06-2018 για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

Συνημμένα: Απόφαση