Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, ο πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356 και έως ώρα 13:00.

Συνημμένα : Απόφαση, Πίνακας.