Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθεσεις - επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν
  • διαθέσεις εκπαιδευτικών
  • τοποθέτηση εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε στο ΠΥΣΔΕ Σάμου με την 181203/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
  • τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 180947/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου αποσπά εκπαιδευτικούς για την κάλυψη θέσεων υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Συνημμένα:

Τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώθηκε ο τελικός πίνακας μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Επικαιροποίηση μορίων υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

Ανακοινώθηκαν οι επικαιροποιημένοι πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις θέσεις υπευθύνων Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και Σχολικών Δραστηριοτήτων Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση