Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Τοποθετήσεις - διαθεσεις - επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν
  • διαθέσεις εκπαιδευτικών
  • τοποθέτηση εκπαιδευτικού που αποσπάστηκε στο ΠΥΣΔΕ Σάμου με την 181203/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. και 
  • τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθησαν με την 180947/Ε2/10-11-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση