Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, ο πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων.

Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356 και έως ώρα 13:00.

Συνημμένα : Απόφαση, Πίνακας.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.


Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου νέες Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώνεται η τοποθέτηση Διευθύντριας του Γ/σιου - Λ.Τ Ραχών Ικαρίας.


Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Επανάληψη στο ορθό.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Αλλαγή στις τοποθετήσεις όσον αφορά τις εκπαιδευτικούς κα. Πλαστήρα και κα. Βεζυράκη.

Ημερομηνία 23/10/2015.

Συνημμένα : Απόφαση.

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου διαθέσεις εκπαιδευτικών.


Συνημμένα : Απόφαση.

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΑΕ– ΕΒΠ -ΕΔΠ.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου, τοποθετήσεις - διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ– ΕΒΠ -ΕΔΠ.


Συνημμένα : Απόφαση.


Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση Μοριοδότησης των Υποψηφίων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ Πύργου μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου η μοριοδότηση των υποψήφιων Διευθυντών για το Γ/ΣΙΟ Πύργου, μετά την μυστική ψηφοφορία.

Ενστάσεις κατατίθενται στην ΔΙΔΕ Σάμου έως την Τρίτη 20/10/2015.

Συνημμένα : Πίνακας Μοριοδότησης.

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τοποθετήσεις - Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

Συνημμένα : Απόφαση.

Ανακοίνωση οριστικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου τα οριστικά μόρια των υποψήφιων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Διευθυντές για Πύργο 13-10-2015, Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών 13-10-2015.

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Πίνακες αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Σάμου.

Κατά την 24η /06-10-2015 Συνεδρίαση του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Σάμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14-05-2015) περί Επιλογής Στελεχών, συντάσσονται: 
  •   πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, ταξινομημένος ανά σχολική μονάδα και κατά φθίνουσα σειρά. 
  •  πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.  

 Ενστάσεις επί των πινάκων θα γίνονται δεκτές από την Υπηρεσία μας μέχρι και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.   

Συνημμένα : Απόφαση, Πίνακας υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, Πίνακας αντικειμενικών μορίων.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται από το ΠΥΣΔΕ Σάμου νέες Διαθέσεις – Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

Συνημμένα : Απόφαση για Πρωτοβάθμια, Αποφάση για Δευτεροβάθμια.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για κάλυψη κενών σχολικών μονάδων.


        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη των θέσεων Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων του Γυμνασίου Πύργου και του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ραχών Ικαρίας.

        Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη ΔΙΔΕ Σάμου από 30/09/2015 έως 05/10/2015. Μαζί με τις αιτήσεις να υποβληθούν και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με τη μοριοδότηση τους.


Συνημμένα : Απόφαση.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου. Ορθή Επανάληψη ως προς τον πίνακα.

Ο ΔΙΔΕ Σάμου:

Έχοντας υπόψη :
1. τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν με ευθύνη
των Δ/ντών των σχολικών μονάδων και
2. την επικαιροποίηση του πίνακα μετά την 22η/29-09-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου

                                       καλεί τους εκπαιδευτικούς

Οι οποίοι δεν συμπληρώνουν ωράριο στη σχολική μονάδα τοποθέτησης
να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για συμπλήρωση ωραρίου σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.00.

              Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.


Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα : Πρόσκληση, Λειτουργικά Κενά Πλεονάσματα Ορθή Επανάληψη.  (Τελευταία ενημέρωση 30/9/2015 12:40 μ.μ)

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου 2015-2016.

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ Σάμου 2015-2016.

Ενστάσεις επί των αποσπάσεων γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 17-09-2015 και ώρα 14.00

Συννημένα : Απόφαση.

Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 2015-2016. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών 2015-2016.

Συννημένα : Απόφαση, Πίνακας Α, Πίνακας Β

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Α/θμιας Σάμου.Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που επιθυμούν διάθεση στην Α/θμια Σάμου να το δηλώσουν με αίτηση τους από Δευτέρα 07-09-2015 έως και Πέμπτη 10-09-2015 στις 11:00.

Προς ενημέρωση σας, τα κενά στην Α/θμια φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών θα γίνει από το ΠΥΣΠΕ Σάμου. 

Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Καθορισμός λειτουργικών κενών και πρόσκληση για προσωρινή τοποθέτηση σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Σάμου.

Ανακοινοποίηση πίνακα κενών τοποθέτησεις 7/9/2015.
 
Ο ΔΙΔΕ Σάμου:

Έχοντας υπόψη

1. τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων όπως αυτές αποτυπώθηκαν με ευθύνη των Δ/ντών των σχολικών μονάδων και

2. την επικαιροποίηση του πίνακα μετά την 20η /04-09-2015 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Σάμου

καλεί τους εκπαιδευτικούς

α) Οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ Σάμου και έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα αίτησης βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης (την περίοδο των μεταθέσεων)

β) οι οποίοι έρχονται από μετάθεση

γ) οι οποίοι αιτούνται ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ

δ) οι οποίοι έρχονται με απόσπαση στη ΔΙΔΕ Σάμου

να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, μέχρι και την Τετάρτη, 9η Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 15.00

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν - εφόσον το επιθυμούν - να δηλώσουν μέχρι και το σύνολο των σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κενό σε αυτές, διότι τα κενά ενδέχεται να τροποποιηθούν κατά την εξέταση των αιτήσεων βελτίωσης θέσης ή τοποθέτησης.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να κάνουν αίτηση για αμοιβαία απόσπαση ή απόσπαση ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΔΕ και έχουν ήδη καταθέσει την αίτηση τους, δεν υποχρεούνται σε νέα αίτηση και λαμβάνεται υπόψη η αίτηση που κατέθεσαν εφόσον αναγράφονται όλα τα στοιχεία (κλάδος, Αριθμός Μητρώου, μόρια, κτλ).

Για όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη ΔΙΑΘΕΣΗ του ΠΥΣΔΕ Σάμου, υποβάλλουν αίτηση εκ νέου, και η ορθή συμπλήρωση των στοιχείων είναι απαραίτητη καθώς η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά ή στην Δ.Δ.Ε. Σάμου αυτοπροσώπως ή με αποστολή φαξ στο 22730-81356.

Για να μεταβείτε στην σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης προτίμησης, κάντε κλικ εδώ.

Για να μεταβείτε στην σελίδα του εντύπου δήλωσης προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση, κάντε κλικ εδώ.

Για να μεταβείτε στην σελίδα του εντύπου δήλωσης προτίμησης για προσωρινή τοποθέτηση αποσπασμένου από άλλα ΠΥΣΔΕ, κάντε κλικ εδώ.

Συνημμένα: ΠρόσκλησηΣχολεία ΠΥΣΔΕ Σάμου,
Κενά για τοποθετήσεις.(τελευταία ενημέρωση: 07/09, 14:55μ.μ.)

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Πρόταση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου, μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, προτείνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.
Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ κατάθεσης ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Απόφαση Τοποθέτησης Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου

Ανακοινώθηκε η Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου με θέμα την τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Πρόσκληση για οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μετά τη ρύθμιση υπεραριθμίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που
  • έχουν υποβάλλει αίτηση βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης ή
  • έρχονται από μετάθεση
να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικό κενό, σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00πμ. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την Απόφαση.

Συνημμένα:

Διευκρίνιση: Εκπαιδευτικοί, στην ειδικότητα των οποίων δεν έχει ανακοινωθεί κανένα οργανικό κενό σε καμία σχολική μονάδα της περιοχής μετάθεσης στην οποία ανήκουν, δεν έχει νόημα να υποβάλλουν αίτηση.

Ενστάσεις επί των πινάκων γίνονται δεκτές επίσης μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015.
   ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, 11:00π.μ.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00π.μ.
 

Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ #2


Ορθή Επαναληψη
  • ως προς τις υπεραριθμίες ειδ. ΠΕ02 στην περιοχή Α΄ Σάμου 
  • ως προς κενά και υπεραριθμίες ειδ. ΠΕ17.04 στο ΕΠΑ.Λ. Καρλοβάσου  
 
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιων και κενών οργανικών θέσεων. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία μέχρι τη Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00πμ


Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με οριστικές τοποθετήσεις

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Σάμου ότι εντός της τρέχουσας εβδομάδας ξεκινούν οι διαδικασίες για τον καθορισμό οργανικών κενών και πλεονασμάτων και για την κατάληψη των κενών οργανικών θέσεων από υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και από εκπαιδευτικούς που έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.
Οι διαδικασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997.

Ως εκ τούτου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται τακτικά από την ιστοσελίδα του ΠΥΣΔΕ Σάμου και από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων τους.

ΠΥΣΔΕ Σάμου

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015

Προσωρινή τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου που παρέμειναν κενές

Ανακοινώθηκε η προσωρινή τοποθέτηση σε θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου που παρέμειναν κενές.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Πρόσκληση, Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Τελικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκε ο τελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Απόφαση

Επικαιροποίηση Αξιολογικού Πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Επικαιροποιήθηκε ο αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Επικαιροποιημένος Πίνακας

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

Πίνακες Εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κοινοποιούνται οι πίνακες εκλογέων για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακες Εκλογέων ανά Σχολική Μονάδα

Αποτελέσματα Ενστάσεων και Τελική Μοριοδότηση Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κατά την 8η/16-06-2015 συνεδρίαση του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Σάμου
  • απορρίφθηκαν όλες οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Σάμου
  • έγινε δεκτή μία (1) ένσταση που υποβλήθηκε στο ΠΥΣΔΕ Πειραιά και αφορούσε υποψηφιότητα για το ΕΕΕΕΚ Σάμου
  • αποσύρθηκε μία (1) υποψηφιότητα που αφορούσε στο Γυμνάσιο Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
Οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες διαμορφώνονται ως εξής:

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων, Πίνακας Υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.

Κατάθεση ενστάσεων: μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Αντικειμενικών Μορίων, Πίνακας Υποψηφίων ανά Σχολική Μονάδα

Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε διάθεση αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Διάθεση εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκε διάθεση εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Συνημμένα: Απόφαση

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού σε κενή οργανική θέση κλ. ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολ. έτος 2012-2013

Ανακοινώθηκε η πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικού για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολικό έτος 2012-2013.

Κατάθεση ενστάσεων: μέχρι τη Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου και ώρα 11.00π.μ.

Συνημμένα: Πρόταση

Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου

Ανακοινώθηκε τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου.

Συνημμένα: Απόφαση

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε τοποθέτηση εκπαιδευτικού.

Συνημμένα: Απόφαση

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής οργανικής θέσης κλ.ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που επαναπροκηρύσσεται στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου για το σχολ. έτος 2012-2013

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί ειδικότητας ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής που ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης Α΄ Σάμου και είχαν κατοχυρώσει κατά το σχολικό έτος 2012-2013 δικαίωμα υποβολής αίτησης για τοποθέτηση σε κενή οργανική θέση, να υποβάλουν (εφόσον το επιθυμούν) σχετική αίτηση οριστικής τοποθέτησης στο Γυμνάσιο Καρλοβάσου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στη Δ.Δ.Ε. Σάμου αυτοπροσώπως ή στο φαξ 22730-81356.

   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι και τη Δευτέρα 16-02-2015

Συνημμένα:

Τοποθετήσεις - Διαθέσεις - Ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών

Ανακοινώθηκαν τοποθετήσεις, διαθέσεις και ανακλήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών.

Συνημμένα: Απόφαση

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού που προσελήφθη με την 12706/Ε2/23-01-2015 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου

Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Σάμου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

1. Πρόεδρος: Ρόκος Κωνσταντίνος, ΠΕ02, Διευθυντής Δ.Ε. Σάμου
2. Αντιπρόεδρος: Βουρλιώτης Εμμανουήλ, ΠΕ01, Διευθυντής 1ου Γυμνασίου Σάμου
3. Μέλος: Μιχαλούδη Ελπινίκη, ΠΕ09, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑΛ Σάμου 
4. Αιρετό Μέλος: Τσεσμελής Ευάγγελος, ΠΕ17.02, Διευθυντής ΕΠΑΛ Σάμου
5. Αιρετό Μέλος: Μποφίλιου Κανδία, ΠΕ04.02, εκπαιδευτικός ΓΕΛ Μαραθοκάμπου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα) :

1. Σοφούλης Ιωάννης, ΠΕ19, Διευθυντής Γυμνασίου Καρλοβάσου
2. Ταμπαχανιώτης Δημήτριος, ΠΕ09, Διευθυντής ΕΠΑΛ Καρλοβάσου
3. Κόντη Ευτυχία, ΠΕ06, Διευθύντρια Γυμνασίου Πύργου
4. Βογιατζής Δημήτριος, ΠΕ11, εκπαιδευτικός 1ου Γυμνασίου Σάμου
5. Ρούσσος Ηλίας, ΠΕ01, εκπαιδευτικός Γυμνασίου Αγ. Κηρύκου Ικαρίας

Γραμματεία:
Γραμματέας: Ντάλκος Λάμπρος, ΠΕ19
Αναπληρώτρια: Κατσίποδα Παναγιώτα, ΠΕ06
Τηλέφωνο: 22730-21341

Απόφαση Συγκρότησης Συμβουλίου

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

Τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού

Ανακοινώθηκε η τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού που προσελήφθη με την 213044/Ε2/30-12-2014 Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένα: Απόφαση