Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Πρόταση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις

Το ΠΥΣΔΕ Σάμου, μετά τη ρύθμιση των υπεραριθμιών, προτείνει την οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.
Ενστάσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015.

Συνημμένα: Πρόταση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών
   ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ κατάθεσης ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015