Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών - Πρόσκληση για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων

Ανακοινώθηκε ο ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεράριθμων εκπαιδευτικών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστικαν ως υπεράριθμοι στην σχολική τους μονάδα, να υποβάλλουν εφόσον το επιθυμούν αίτηση τοποθέτησης σε κενή οργανική θέση.

Συνημμένα: Απόφαση, Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00π.μ.