Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ρύθμιση οργανικών υπεραριθμιών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ #2


Ορθή Επαναληψη
  • ως προς τις υπεραριθμίες ειδ. ΠΕ02 στην περιοχή Α΄ Σάμου 
  • ως προς κενά και υπεραριθμίες ειδ. ΠΕ17.04 στο ΕΠΑ.Λ. Καρλοβάσου  
 
Ανακοινώθηκαν οι πίνακες οργανικών υπεραριθμιων και κενών οργανικών θέσεων. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι (από τους οργανικά ανήκοντες σε σχολείο όπου διαπιστώθηκε υπεραριθμία και της ίδιας ειδικότητας) να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω φαξ στο 22730-81356.

Συνημμένα: Απόφαση, Πίνακας Κενών Οργανικών Θέσεων, Αίτηση Δήλωσης Υπεραριθμίας

ΕΠΕΙΓΟΝ - Προθεσμία μέχρι τη Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 11.00πμ